• A  A  A  
Terug naar vorige pagina

Ongevraagd advies over aanspreektitels op gemeentelijke formulieren

Op 11 januari 2016 stuurde de adviescommissie een ongevraagd advies naar het college over aanspreektitels op gemeentelijke formulieren.

De adviescommissie adviseert het college zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen door de gemeente worden aangesproken/aangeschreven als ‘meneer’ of ‘mevrouw’ als dit niet bij hen past.